LogoThai.COM

สารสนเทศน่ารู้ ตลาดสด บันเทิงกระจาย => พัฒนาระบบและสาระน่ารู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: LesCop ที่ 24 มีนาคม 2556 09:46:17

LOGOthai.com

คลิกที่นี่ -->> เปรียบเทียบทำเลและราคาที่ดินวังน้ำเขียวผ่าน GooleMAP | คลิกที่นี้ -->> Upload ภาพหัวข้อ: ตั้งใหม่200เจ้าอาวาส สมเด็จวัดปากน้ำให้โอวาท ขอให้เป็นเจ้าอาวาสที่ดี
เริ่มหัวข้อโดย: LesCop ที่ 24 มีนาคม 2556 09:46:17
ตั้งใหม่200เจ้าอาวาส สมเด็จวัดปากน้ำให้โอวาท ขอให้เป็นเจ้าอาวาสที่ดี &a019&

 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ-กรรมการมหาเถรสมาคม
 

มส. อบรมเตือนสมภารแต่งตั้งใหม่ อย่าทำให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการอบรมเจ้าอาวาสหรือพระสัง ฆาธิการ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน 200 รูป ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เพื่อให้ระบบการปกครองสงฆ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เจ้าอาวาสใหม่ ต้องตั้งใจที่จะอบรมรับประโยชน์ความรู้จากพระเถรานุเถระ เพราะเจ้าอาวาสนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งของพระศาสนา ซึ่งเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าวต่อว่า เจ้าอาวาสต้องให้การอบรมอุปถัมภ์พระ-เณรที่อยู่ในวัด พร้อมทั้งทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อพุทธศาสนิกชนและชุมชน ที่สำคัญพระสงฆ์ในวัดจะดีงาม ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส ประชาชนจะเสื่อมศรัทธา ก็เพราะเจ้าอาวาส และพึงต้องรู้ตัวเองตลอด พร้อมทั้งตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การศาสนสงเคราะห์ การศาสนูปการ หากเจ้าอาวาสอยู่เฉยๆ โดยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อวัด เกิดผลกระทบต่อศรัทธาประชาชนได้

"การได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ต้องปรับเปลี่ยนตัวของเราให้ดีขึ้น ให้สมกับเป็นเจ้าอาวาส ที่ถือว่าเป็นผู้นำ ย่อมจะต้องเป็นตัวอย่างของผู้ตาม และพุทธศาสนิกชนในที่นั้นๆ เช่น การทำวัตรเช้า วัตรเย็น ตรงเวลาหรือ ถึงก่อนเวลาที่กำหนด รวมถึงการนุ่งห่มต้องให้เรียบร้อย เป็นต้น ก็จะเป็นแบบอย่างที่สำคัญเจ้าอาวาส จะต้องสนับสนุนการศึกษานักธรรม และขอให้เจ้าอาวาสทุกรูปจบนักธรรมเอก" กรรมการ มส.กล่าว

สำหรับเจ้าอาวาสใหม่ทั่วประเทศขณะนี้ได้รับการแต่งตั้งแล้วมากกว่า 1,000 รูป แบ่งเป็นหนกลางประมาณ 600 รูป หนตะวันออก 200 รูป หนเหนือ 200 รูป และหนใต้ 100 รูป โดยแต่ละหนจะมีการอบรม เพื่อให้การพัฒนาพระสังฆาธิการเกิดพระนักปกครองที่มีคุณภาพ ในการสร้างศรัทธาแก่ประชาชน
 

 

ข่าว : ข่าวสด
23 มีนาคม 2556


หัวข้อ: Re: ตั้งใหม่200เจ้าอาวาส สมเด็จวัดปากน้ำให้โอวาท ขอให้เป็นเจ้าอาวาสที่ดี
เริ่มหัวข้อโดย: LesCop ที่ 29 มีนาคม 2556 21:50:31
สาธุ... &a021& &a021& &a021&


หัวข้อ: Re: ตั้งใหม่200เจ้าอาวาส สมเด็จวัดปากน้ำให้โอวาท ขอให้เป็นเจ้าอาวาสที่ดี
เริ่มหัวข้อโดย: LesCop ที่ 03 เมษายน 2556 17:32:19
ยอดๆๆๆ &d038& &d038& &d038& &d038&

:: ข้อตกลงร่วมกัน ::
ห้ามโพสต์รูปลามก หรือสิ่งผิดกฏหมายทุกประเภท
ห้ามโพสต์ข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ห้ามใช้วาจาไม่สุภาพ หรือด่าทอ ข้อความหรือเนื้อหาที่เกิดขึ้น ผู้โพสต์ต้องเป็นคนรับผิดชอบเท่านั้น หากเราตรวจสอบว่ามีการโพสต์รูปลามก หรือทำสิ่งผิดกฎหมาย
เราจะลบโพสต์ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คลิกที่นี่ -->> จัดพระของขวัญเข้ารุ่นและพิมพ์