LogoThai.COM

สารสนเทศน่ารู้ ตลาดสด บันเทิงกระจาย => พัฒนาระบบและสาระน่ารู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: LesCop ที่ 20 มกราคม 2556 14:48:27

LOGOthai.com

คลิกที่นี่ -->> เปรียบเทียบทำเลและราคาที่ดินวังน้ำเขียวผ่าน GooleMAP | คลิกที่นี้ -->> Upload ภาพหัวข้อ: ภาพรวมโปรแกรมOnlineทะเบียนพระ
เริ่มหัวข้อโดย: LesCop ที่ 20 มกราคม 2556 14:48:27
หน้าตาโปรแกรม

(http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_intro_monk/use_soft/homewebmonk.jpg)(http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_intro_monk/use_soft/1.jpg)
1.ปุ่มเมนู พระ
เข้าไปเพิ่มเติม แก้ไข ประวัติพระ อันประกอบด้วยข้อมูลหลัก 2 ส่วนคือ
1.ส่วนข้อมูลที่มีค่า 1 ค่า เช่น
 • ชื่อ-ฉายา
 • ชื่อสมณศักดิ์
 • นามสกุล
 • วันเดือนปี เกิด วันเดือนปี บวช
 • เบอร์โทรศัพท์
 • วัดที่สังกัดตอนนี้
 • ฯลฯ

2.ส่วนข้อมูลที่มีค่ามากกว่า 1 ค่า เช่น
 • ตำแหน่งการปกครอง 1รูปเป็นได้หลายตำแหน่ง เช่น เป็นเจ้าอาวาส วัดไหน วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
 • สมณศักดิ์ เก็บประวัติตั้งแต่ได้รับแต่ละชั้น เช่น เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโท ชั้นเอก เมื่อไหร่
 • การศึกษาทางธรรม มีบาลี และนักธรรม เก็บชั้นที่สอบได้ เลขที่ สำนักเรียน
 • การศึกษาทางโลก ระดับที่ผ่าน คณะ สถานบัน

VDO แนะนำการแก้ไขประวัติ พระ คลิกที่นี่ -->> (http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_upload/68/vdo.jpg) (http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_upload/69/edit_monk.swf)(http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_intro_monk/use_soft/2.jpg)
2.ปุ่มเมนู วัด
เข้าไปเพิ่มเติม แก้ไข ประวัติวัด และกรองข้อมูลวัด กรองข้อข้อมูลพระ ดูเป็นอำเภอ ดูเป็นตำบล
ว่าในแต่ละอำเภอมีกี่วัด ใครเป็นเจ้าอาวาสในแต่ละวัด
และในแต่ละตำบล แต่ละเขต มีกี่วัด ใครเป็นเจ้าอาวาสในแต่ละวัด

รายละเอียดข้อมูลวัดประกอบด้วย
 • ชื่อวัด
 • วันที่อนุญาตให้ตั้งวัด
 • วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา
 • บ้านนเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่
 • ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน รายละเอียด
 • สังกัดตำบลไหน เขตไหน ซึ่งตรงนี้ต้องเชื่อมโยงกับรหัสตำบลที่เตรียมไว้เท่านั้น
 • ถ่ายภาพวัด สแกนเอกสารสำคัญของวัด อัพโหลดเก็บเข้าประวัติในแต่วัดได้ไม่จำกัด
 • ฯลฯ
ในเมนูนี้สามารถพิมพ์ประวัติพระทั้งหมดในแต่ละอำเภอ เป็นเอกสาร (PDF)  และไฟล์ Excel ได้
และทำหนังสือทำเนียบพระสังฆาธิการในจังหวัด ออกมาเป็นหนังสือได้เลยโดยดึงข้อมูล
ประวัติพระ ประวัติวัด ออกมาด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง


VDO แนะนำการแก้ไขประวัติ วัด คลิกที่นี่ -->> (http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_upload/68/vdo.jpg) (http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_upload/69/edit_wat.swf)
VDO แนะนำภาพรวมการแก้ไขประวัติ วัดและพระ คลิกที่นี่ -->> (http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_upload/68/vdo.jpg) (http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_upload/69/total_edit.swf)
(http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_intro_monk/use_soft/3.jpg)
3.ปุ่มเมนู ตำบล
เข้าไปเพิ่มเติม แก้ไข ตำบล และเขต การปกครองคณะสงฆ์ โดยเชื่อมโยงด้วยรหัสอำเภอเท่านั้น
พอเข้าสู่เมนูตำบล จะเห็นตำบล และเขตทั้งหมด ในแต่ละอำเภอ ของจังหวัดที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึงได้เท่านั้น
และตำบล และเขต ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเพิ่ม แก้ไขได้ ต้องให้ผู้มีสิทธิ์แก้ได้เท่านั้นทำการแก้ไขให้
และจะเห็นอีกว่า "พระรูปใดดำรงตำแหน่งระดับตำบลบ้าง"
(http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_intro_monk/use_soft/4.jpg)
4.ปุ่มเมนู อำเภอ
เข้าไปเพิ่มเติม แก้ไข อำเภอ โดยเชื่อมโยงด้วยรหัสจังหวัดเท่านั้น
พอเข้าสู่เมนูอำเภอ จะเห็นอำเภอทั้งหมด ของจังหวัดที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึงได้เท่านั้น
และอำเภอ ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเพิ่ม แก้ไขได้ ต้องให้ผู้มีสิทธิ์แก้ได้เท่านั้นทำการแก้ไขให้
และจะเห็นอีกว่า "พระรูปใดดำรงตำแหน่งระดับอำเภอบ้าง"
(http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_intro_monk/use_soft/5.jpg)
5.ปุ่มเมนู จังหวัด
เข้าไปเพิ่มเติม แก้ไข จังหวัด
พอเข้าสู่เมนูจังหวัด จะเห็นจังหวัดทั้งหมด เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นถึงจะเข้าได้
และจะเห็นอีกว่า "พระรูปใดดำรงตำแหน่งระดับจังหวัดบ้าง"
(http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_intro_monk/use_soft/6.jpg)
6.ปุ่มเมนู เพิ่มผู้ใช้งานระบบ
เข้าไปเพิ่มเติม แก้ไข ออกรหัสผ่านให้ผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยมีระดับดังนี้

 • ผู้ดูแลระบบและระดับ มส. ทำได้ทุกอย่าง
 • ระดับหน เพิ่มแก้ไข พระและวัดได้เฉพาะจังหวัดในเขตหนของตน
 • ระดับภาค เพิ่มแก้ไข พระและวัดได้เฉพาะจังหวัดในเขตภาคของตน
 • ระดับจังหวัด เพิ่มแก้ไข พระและวัดได้เฉพาะจังหวัดของตน
 • ระดับอำเภอ เพิ่มแก้ไข พระและวัดได้เฉพาะอำเภอของตน
(http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_intro_monk/use_soft/7.jpg)
7.ปุ่มเมนู ฎีกากำหนดรายละเอียดงาน
เข้าไปเพิ่มเติม แก้ไข รายละเอียดกิจกรรมงานต่างๆ ที่จะให้นิมนต์พระ ประกอบด้วย
 • ชื่องาน
 • วันเดือนปีจัดงาน
 • สถานที่
 • รายละเอียด
 • ฯลฯ
สมมุติเช่น มหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลต้องการจัดงาน "ทำบุญประเทศปีใหม่นิมนต์พระ30,000องค์"
ก็เข้ามาสร้างกิจกรรมในเมนูนี้ก่อน
(http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_intro_monk/use_soft/8.jpg)
8.ปุ่มเมนู กำหนดจำนวน
หลังจากสร้างกิจกรรมในเมนูที่ 7 แล้ว ก็เข้ามากำหนดจำนวนพระที่จะให้แต่ละจังหวัดนิมนต์
เช่น จังหวัดนี้ 1,000รูป จังหวัดโน้น 200รูป
การนิมนต์ก็ทำโดยการ ผู้ใช้เข้าไปที่เมนูพระ ก็จะมีกิจกรรมที่สร้าง และจำนวนตามกำหนดให้จังหัดนั้นๆโผล่ไปให้เห็น
จะนิมนต์พระรูปใดก็เข้าไปในประวัติพระรูปน้้น หรือจะเลือกดูพระเป็นอำเภอ เป็นตำบล แล้วก็ติ๊กเลือกเลยก็ได้
ยอดทุกอย่างก็จะคำนวณออกมาให้เองว่า นิมนต์ใครไปบ้าง ขาดเหลือจากยอดที่ให้นิมนต์อยู่เท่าไหร่

ส่วนกลางจะสามารถรับรู้ข้อมูลการนิมนต์พระในกิจกรรมนี้ได้ในขณะนั้นๆทันที ทำให้เอาข้อมูลนี้ไป
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด

สำหรับฎีกา จะให้ส่วนกลางพิมพ์ก็ได้ หรือจะให้จังหวัดพิมพ์ก็ได้ เพื่อเป็นหลักฐาน
(http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_intro_monk/use_soft/9.jpg)
9.ปุ่มเมนู ลงทะเบียน
เมื่อพระที่ได้รับนิมนต์ได้รับฎีกาซึ่งเป็นกระดาษที่มีบาร์โค๊ต หรืออาจจะเป็น QR โค๊ตเก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือ
วันงานก็เอาหลักฐานนั้นมาลงทะเบียน โดยการยิงบาร์โค๊ต หรือสแกน QR
(http://www.logothai.com/smf_logothai/file_upload/pic_intro_monk/use_soft/a1.jpg)
10.ปุ่มเมนู ตั้งค่าระบบ
เป็นการเข้าไปตั้งค่าระบบทั้งหมด ที่ในเมนูต่างๆใช้อ้างอิง ซึ่งจะเข้าได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น


หัวข้อ: Re: ภาพรวมโปรแกรมOnlineทะเบียนพระ
เริ่มหัวข้อโดย: LP แจ้ ณ มหาสารคาม ที่ 05 ตุลาคม 2556 19:30:46
พี่ครับผมอยากได้ครับ จะำทำระบบ ของมหาสารคาม
ผมทำต่อไม่ไปไหนแล้ว
www.song-msk.com
อยากได้ของพี่ครับ เดี่ยวผมจะทำฐานข้อมูลมหาสารคามให้


หัวข้อ: Re: ภาพรวมโปรแกรมOnlineทะเบียนพระ
เริ่มหัวข้อโดย: พงศ์ศิริ ที่ 16 มกราคม 2562 00:00:01
สนใจในโปรแกรมทะเบียนพระ  (ถ้ามีขอเพิ่มหมายเลข 13 หลักประชาชนของพระด้วย

:: ข้อตกลงร่วมกัน ::
ห้ามโพสต์รูปลามก หรือสิ่งผิดกฏหมายทุกประเภท
ห้ามโพสต์ข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ห้ามใช้วาจาไม่สุภาพ หรือด่าทอ ข้อความหรือเนื้อหาที่เกิดขึ้น ผู้โพสต์ต้องเป็นคนรับผิดชอบเท่านั้น หากเราตรวจสอบว่ามีการโพสต์รูปลามก หรือทำสิ่งผิดกฎหมาย
เราจะลบโพสต์ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คลิกที่นี่ -->> จัดพระของขวัญเข้ารุ่นและพิมพ์